Otkup

Otkup Sony Playstation konzola

Pored iznajmljivanja Sony Playstation konzola, bavimo se i otkupom:

1. Otkup Sony Playstation 4

2. Otkup Sony Playstation 5